Određeni i neodređeni član

Neodređeni član u engleskom jeziku (The Indefinite Article)

A – koristi se ispred reči koje počinju suglasnikom (a book) ili samoglasnikom koji se izgovara kao suglasnik (a European).
AN – koristi se ispred reči koje počinju samoglasnikom (an apple) ili suglasnikom koji se ne izgovara (an honest man).

Upotreba neodređenih članova: 
– Kada nešto prvi put pominjemo, uz imenice koje nisu poznate govorniku i slušaocu : I saw a boy in the street.
– Kada se označava nečija profesija, hobi, veroispovest, nacionalnost: She is an arhitect.
– Kao generični član, da označi celu vrstu: A lion is a cat.
– Može da se pojavi ispred vlastitog imena u značenju neki ili jedan.
– Koristimo ga u nepravoj apoziciji: Rome, a capital of Italy, a huge city.
– Ispred određenih fraza: what, such, many, quite, half: What a shame!
– Označava mere: I work ten hours a day.
– Sa brojevima 100, 1 000, 1 000 000: There were over a hundred people at the wedding.

 Određeni član u engleskom jeziku (The Definite Article)

THE – ispred reči koje počinju samoglasnikom izgovara se „di“, ispred reči koje počinju suglasnikom „d“. Kao što mu samo ime kaže, stoji uz određenu imenicu, odnosno onu koja je poznata i govorniku i slušaocu. Postoji i u množini i u jednini.
Upotreba određenog člana:
– Kada smo imenicu već pomenuli: A man and a woman walked into the room. The man was wearing sunglasses.
– Kada imenicu pominjemo prvi put, ali oba sagovornika znaju o čemu se radi: Give me the book; Open the door.
– Kada imenicu pominjemo prvi put, ali je određena frazom (predloškom, priloškom, infinitivnom, participativnom) ili rečenicom: The book on the table; The boy sing the song; The roof of the house…
– Za nešto što je jedino na svetu: the Sun, the Moon, the world
– Ispred strana sveta, ako nisu priloški upotrebljene: I live in the north in the country.
– Uz imena reka i mora: the Danube, the Atlantic.
– Uz imena planinskih venaca: the Alps
– Ispred imena pustinja : the Sahara
– Ispred imena grupa ostrva: the Bahamas
– Ispred imena geografskih oblasti: the middle East, the far East
– Ispred imena zvaničnih naziva država, federacija i države čiji je naziv u množini: The United Kingdom, the Usa, the Netherlands
– Ispred imena institucija: the National Museum, the Hyatt. Izuzeci su : Windzord casttle, Backingham Palace.
– Ispred naziva novina i časopisa koji u sebi imaju zajedničku imenicu: the Times, the Daily Mirror
– Ispred naziva jezika ( ukoliko imaju language u svom sklopu): I study the English language.
– Ispred naziva muzičkih instrumenata: He plays the piano.
– Uz imena porodica ( da se označe svi članovi jedne porodice): The Browns live in this street.
– Uz prideve da označe imenicu u množini: The riches live…
– Uz redni broj: the second
– Uz superlativ: the best, the most interesting
– Uz superlativ imenički upotrebljen: This is the best i can do.
– Uz komparativ u idiomatskim izrazima: The sooner the better.
– Uz vlastito ime uz značenje „baš taj“: It was the mister Brown from the second..
– U pravoj apoziciji: Rome, the capital of Italy, is a huge city.
– Uz nazive brodova, vozova i aviona: the Titanic
– Uz delove dana: in the morning, in the afternoon
– Uz deo tela ako se nalazi u prliloškoj fazi: Somebody hit me in the head.

Izostavljanje člana (omission of the article)

– Ispred gradivnih i apstraktnih imenica ako nisu konkretno upotrebljene: We had awful weather on holiday.
– Ispred naziva kontinenata i država (izuzetak: the Sudan)
– Ispred naziva gradova (izuzetak: the Hague)
– Ispred naziva ulica i parkova (izuzetak : the High street)
– Ispred naziva jezera, osim ako nemaju predlog of: the lake of Palić but lake Palić
– Ispred naziva planina: They are going to climb Mount Everest.
– Sportovi nemaju član: Do you play football?
– Uz obroke ne ide član: I have breakfast at 7 o’clock.
– Uz konkretne momente u danu: at midnight
– Ako imenice pokazuju način na koji smo nešto uradili: I travelled by train.
– Ispred naziva bolesti: I’ve got flu and Sue’s got indigestion.
– Ispred izraza: In face of danger; To shake hands; In case of; In love; Out of doors; From cover to cover; Day by day; Beyond reach of; To/at/from school/university/college; At home; Go home; In/to class; To/in/into from church; To/in/into/out of prison/hospital/bed; To/at/from work; For/at/to breakfast/lunch/diner; By car/bus/bicycle/plane/train/tube/boat; On foot; By accident/chance.

 

Kurs engleskog jezika Beograd škola Mogi

 

 

PROČITAJTE JOŠ I:

Osnove engleskog jezika
Učenje engleskog jezika
Brzo učenje engleskog jezika
Kako progovoriti engleski jezik tečno
Vremena u engleskom jeziku
Modalni glagoli u engleskom jeziku
Upotreba pravilnih glagola, prideva i priloga
Učenje prošlog vremena u engleskom
Pasiv u engleskom jeziku
Kako da obogatite svoj vokabular
Indirektni govor – Slaganje vremena
Predlozi za vreme i mesto – Prepositions

 

By | 2018-02-21T12:53:29+00:00 December 19th, 2017|Engleski jezik|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment