POZOVITE NAS: 065/26 88 928

Pasiv u engleskom jeziku

Kada govorimo o pasivu u engleskom jeziku, prvo treba reći da to NIJE vreme, već stanje. To je gramatički oblik kojim se iskazuje da se na nečemu vrši radnja, dakle, da nešto TRPI radnju.  Zato se kaže da je pasiv trpno stanje.

U jeziku postoje dva stanja: Aktiv i pasiv.

Pogledajmo sada sledeći primer: Tom wrote a poem = Tom je napisao pesmu. Ova rečenica je u prošlom vremenu, i u aktivnom stanju. Glagol wrote je u prošlom vremenu, a pošto subjekat (Tom) vrši radnju nad objektom (poem) kažemo da je stanje aktivno.

Ovu rečenicu možemo preformulisati na sledeći način: A poem was written by Tom = Pesma je napisana od strane Toma. Da vidimo šta smo uradili: Objekat prvobitne rečenice (poem), postao je subjekat nove rečenice – sada je objekat u fokusu rečenice, njime rečenica počinje. Ako analiziramo novonastalu rečenicu, videćemo da je ona po značenju potpuno ista kao i rečenica Tom wrote a poem. Samo nas sada više interesuje na čemu je radnja izvršena, dakle, poem = pesma, nego ko je radnju izvršio (Tom). Sada je reč poem glavna informacija rečenice, a reč Tom je tek dodatna  informacija, spomenuta na kraju. Pošto nova rečenica ističe na čemu se radnja vrši (tj, na čemu je izvršena), a ne naglašava vršioca radnje, već ga stavlja u drugi plan, za tu rečenicu kažemo da je PASIVNA.

Pasivnu od aktivne rečenice dobijamo tako što:

 1. Objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne
 2. Stavljamo glagol BE (Biti) u vreme u kom je glagol aktivne rečenice
 3. Glagol aktivne rečenice uzima oblik iz tzv. 3.kolone (particip)
 4. Vršioca radnje dodajemo na kraju a reč by ide ispred*

Da vidimo ova četiri koraka na našem primeru:

 1. Objekat aktivne rečenice je peom – uzimamo ga za subjekat pasivne
 2. Glagol BE ide u prošlo vreme jer je glagol aktivne rečenice u prošlom vremenu – biće was
 3. Glagol aktivne rečenice ide u 3. kolonu – biće written
 4. Vršilac radnje bio je Tom pa na kraju pasivne rečenice stavljamo – by Tom

Pogledajmo sada istu rečenicu u drugim vremenima. Recimo: Tom writes a poem = Tom piše pesmu. Ovo bi bio Present Simple.

 1. Objekat je isti =
 2. Glagol BE sada ide u Present Simple, jednina – is
 3. Glagol aktivne rečenice WRITE uzima opet oblik iz 3. kolone – written
 4. Vršioca radnje stavljamo na kraju iza reči byby Tom

Rečenica glasi: A poem is writtten by Tom.

Ako bismo rečenicu stavili u Present Continuous, glasila bi: Tom is writing a poem. Prebacimo je sada u pasiv:

 1. Objekat – poem
 2. BE ide u p.continuous, jednina i glasi: Is being
 3. Write, glagol aktivne rečenice, postaje particip Written
 4. By + vršilac radnje ide na kraj kraj rečenice

Dobili smo rečenicu: A poem is being written by Tom.

Odmah ćemo to uraditi i za Past Continuous: Tom was writing a poem.

 1. Obekat – poem
 2. BE ide u Past Continuous, pa će biti was being
 3. Write postaje particip – written
 4. By Tom ide na kraju

Pasivna rečenica glasi: A poem was being written by Tom.

Ako aktivnu rečenicu stavimo u Present Perfect, glasiće: Tom has written a poem. Da napravimo pasivnu:

 1. Objekat – poem
 2. BE ide u Present Perfect i glasi: has been (has – jer je 3.l.jdn)
 3. Write uzima oblik treće kolone – written
 4. By Tom – ide na kraj rečenice

Pasivna rečenica glasi: A poem has been written by Tom.

Ako je aktivna rečenica u budućem vremenu, glasiće: Tom will write a poem. Napravimo pasivnu:

 1. Objekat – poem
 2. BE ide u futur – will be (dakle, will+be)
 3. Write postaje written
 4. By Tom – na kraju

Dobili smo pasivnu rečenicu: A poem will be written by Tom.

(Isto će biti i za SVE MODALNE GLAGOLE – can, could, should, may, might: A poem can/could/should/may/might be written by Tom)

To bi bio pasiv u osnovnim vremenima engleskog jezika.

Za kraj, da odgovorimo na pitanje: Zašto pasiv?

Ako želimo da istaknemo radnju, a ne vršioca radnje, koristićemo pasiv. Npr: The work was done = Posao je urađen/obavljen. Nije nam bitno ko je obavio dati posao, već činjenica da je obavljen, rezultat koji postoji.

Isto tako, pasiv je pogodan za tzv, bezlične konstrukcije. Npr, umesto : People say … možemo koristiti: It is said… (Kaže se da … umesto – Ljudi kažu da..)

By |2019-04-26T13:44:08+02:00April 11th, 2019|Engleski jezik|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment