Nemački jezik za početnike

Nemački za početnike

Iako nemački jezik važi za težak i grub jezik, za početnike ne bi trebalo da bude tako, pod uslovom da počnete da učite na pravi način. Najveća greška kod učenja nemačkog jezika je potenciranje na učenju rodova imenica od prvog časa. Članove srpski jezik ne poznaje i iz tog razloga je početnicima veoma teško da shvate kada koriste koji član i zašto. Dodatno otežava to što ne postoji pravilo za rod imenica.

Najbolji način za učenje nemačkog jezika

Svako ko počinje da uči neki jezik ima cilj da taj jezik progovori. Ukoliko počnete da učite gramatiku, a reči učite napamet, vrlo brzo ćete odustati od učenja, jer napredak nećete videti dugo vremena. Ono što je neophodno na početku učenja nemačkog jezika jeste učenje korisnih fraza. Za početak naučite da se predstavite, da kažete koliko ste stari, šta ste po zanimanju i odakle ste. Uz to naravno naučite i da postavite pitanja za te odgovore. Nakon toga možete početi sa izražavanjem vremena, možete naučiti dane u nedelji, brojeve, mesece, delove dana i sve ostalo vezano za vreme, ali i to kroz fraze, odnosno učenjem celih rečenica. Nemački jezik ima mnogo zajedničkih stvari sa srpskim i engleskim jezikom, tako da je veoma lako povezati određene reči i konstrukcije rečenica.
Vežbajte izgovor

Nemački jezik ima mekše glasove od srpskog, verovali ili ne. Iako većina misli da je početnicima najteži izgovor „umlauta“(ä, ö, ü), najveću poteškoću početnicima, ali i ostalima predstavlja izgovor glasa „R“. Srpsko „R“ je naspram nemačkog grubo. U nekim delovima Nemačke se takođe koristi grublji glas „R“, ali ukoliko želite da naučite „Hochdeutsch“(visokonemački), najbolje je da od početka počnete sa vežbanjem. Nađite lekcije za učenje jezika sa audio formatom, slušajte i ponavljajte. Pokušajte što približnije da izgovarate reči, ne odustajte i bićete ponosni na svoj izgovor jednog dana.

Čitanje i pisanje nemačkog jezika

Opšte je poznato da je nemački jezik jednostavan za čitanje i pisanje, jer postoje tačno određena pravila. Ova pravila možete naučiti za jedan dan i već nakon drugog dana učenja nemačkog jezika možete biti u mogućnosti da čitate na nemačkom jeziku čak i ono što ne razumete. Pisanje ćete morati ipak malo više da vežbate. Nađite na internetu diktate za početni nivo ili pokušajte da zamolite prijatelja koji zna nemački da Vam pročita par redova.

Gramatika nemačkog jezika

Kao što sam već rekla, zaboravite na članove prvih nekoliko časova. Oni će Vas samo ometati i činiti učenje težim. Za početak naučite prezent i pravila za red reči u rečenici, naučite upitne reči i kako da postavljate pitanja. Nakon nekoliko časova bi trebalo da naučite modalne glagole, jer sa ovim glagola gradite većinu rečenica(često nešto volimo, želimo, hoćemo, smemo, možemo, umemo, znamo ili treba da uradimo). Kada naučite ove stvari, uz učenje reči, moći ćete da obavljate osnovnu komunikaciju na nemačkom jeziku i imaćete više nego dovoljno motivacije za nastavak učenja. Veoma je važno da sve učite kroz rečenice. Svaku reč ili gramatičku oblast koju učite, sklapajte rečenice: sami, ne prepisujte iz knjiga! Neka Vaš mozak koristi stečeno znanje. Svaka rečenica koju sami sastavite će ostati urezana u Vašoj dugoročnoj memoriji.

Kurs nemačkog jezika

Za upisivanje kursa nemačkog jezika postoji naravno dosta razloga za, ali i nekolicina protiv. Najveći razlog protiv kurseva nemačkog jezika su naravno finansije. Potrebno je pronaći kvalitetan kurs jezika, koji neće biti bačene pare. Ukoliko se odlučite za kurs jezika u nekoj od škola stranih jezika, preporučila bih škole jezika u kojima je akcenat na konverzaciji. Takođe se raspitajte koji nivo se pređe za određeni fond časova, jer neke škole jedan ceo nivo (A1) prelaze i po 8 meseci, a toliko vremena zaista nije potrebno za početni nemački. Alternativa za kurs nemačkog jezika u školi jezika je učenje nemačkog jezika preko interneta, putem online kurseva jezika. Ovo, kao i samostalno učenje, bih preporučila samo ljudima koji imaju jaku volju i karakter za učenje. Ostali će brzo odustati, jer neće imati nikoga ko može da ih proveri ili objasni nejasnoće, neće biti sigurni koliko i da li su uopšte nešto naučili, jer neće imati gde da primene naučeno. Za početnike je veoma koristan kurs nemačkog jezika sa profesorom, jer još uvek nemate iskustva sa učenjem. Profesor najbolje i najlakše objasni kako jezik, tako i način za najbrže učenje nemačkog jezika. Pored toga, kada radite sa nekim, možete uvek da pitate šta Vam je nejasno, ali i da vidite šta ste savladali, da vidite koliko ste napredovali i da naučite kako da učite jezik.

By | 2017-12-23T22:28:03+00:00 December 19th, 2017|Nemački jezik|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment