POZOVITE NAS: 065/26 88 928

Modalni glagoli u engleskom jeziku

Modalni glagoli

Modalni glagoli u engleskom jeziku se nazivaju modal verbs ili pomoćni glagoli, auxiliary verbs. Ovi glagoli izražavaju način na koji će neka radnja biti realizovana.

Modalni glagol je tip pomoćnog glagola koji izražavaju mogućnost, neophodnost i obavezu. Pomoćni glagoli se koriste u kombinaciji sa drugim glagolima da pomognu u iskazivanju tona, vremena, stanja vida i načina.Oni su koristan i jednostavan gramatički alat koji će nam olakšati formulisanje rečenica na engleskom jeziku.

Upotreba modalnih glagola – modal verbs

Koliko ćemo biti u mogućnosti da ih pravilno koristimo zavisi od toga da li tačno odredimo način na koji se neka radnja izvršava.

Modalni glagoli su:

Shall – Should
May – Might
Can – Could
Will – Would
Must
Mustn’t
*Have to

Bitna pravila kod modalnih glagola

  1. Većina modalnih glagola ne mogu se koristiti u prošlom i budućem vremenu.
  2. Kada se koriste u trećem licu jednine u sadašnjem vremenu, modalni glagoli nemaju nastavak ,,s’’.
  3. Upotrebiti rečcu ,,not’’ za negiranje modalnog glagola.

Modalni glagol Can

Ability/possibility – sposobnost
Asking for permission – dozvola
Request – zahtev

“I can speak English.”
Umem  da pričam engleski.

Ovim glagolom izražavamo sposobnost, znanje i umeće da nešto uradimo. Ovaj glagol ima trojako značenje: moći,znati,umeti. Bitna stvar je da ne smemo koristiti ,,to’’ posle modalnih glagola (osim za glagol “have to”).

“Can I go out?”
Mogu li da izađem?

U ovom slučaju can ima značenje pristojnog  pitanja za dozvolu.

“You can’t/cannot be serious.”
Nemoguće/Ne može biti  da si ozbiljan.

U ovoj rečenici iskazuje se da ne postoji mogućnost da se nešto desi.

Modalni glagol Could

Asking for permission – pitanje za dozvolu
Request – zahtev
Suggestion – predlog
One of a number of possibilities – jedna od mogućnosti

“He could be in the bathroom.”
Mogao bi biti u kupatilu.

Ovde se iskazuje jedna od više  mogućnosti.

“Could you keep it a secret, please?”
Da li bi mogao da to sačuvaš kao tajnu?

Modalni glagol Must

Necessity/Obligation -neophodnost/obaveza
Prohibition –  zabrana

“We must carry our identity card with us.”
Moramo nositi ličnu kartu sa sobom.

U ovoj rečenici imamo situaciju kada nešto mora da se uradi, tj. neophodno je.

“You  must notmustn’t bring in a dog in the store.”
Ne smeš uvoditi psa u radnju.

Napomena: Must not / mustn’t  = ne smeti, zabrana, nije opcija ≠ ne morati

Must je specifičan i po tome što se za ,, NE MORATI ’’ koristi drugi glagol, Don’t/doesn’t have to. Dakle,  Ne moraš da me čekaš , reći ćemo: You do not/don’t have to wait for me. Nikako: You mustn’t wait for me.

Postoji još jedan način da se na engleskom kaže Morati, a to je Have to.

Zašto sada postoje dva načina za iskazivanje obaveze?

Must – nam služi za iskazivanje moranja, tj. obaveze kada mi osećamo potrebu da to moramo da uradimo zbog sebe.

Npr. I must study English. – Moram da učim engleski jer ja osećam potrebu za tim, osećaću se bolje ako ga budem koristio.

have to study English.  – Moram da učim engleski, jer mi je to obaveza. Možda i ne želim da ga učim, ali imam obavezu prema, npr. šefu, firmi ili nekom trećem.

Must – morati (zbog sebe)

Have to – morati (zbog obaveze premanekom)

Modalni glagol May

May I take this one?”
Mogu li da uzmem ovu?

U ovoj rečenici se traži dozvola za nešto. Obično se koristi u politički korektnim izrazima.

Modalni glagol Might

“It might rain this evening.”
Možda će padati kiša večeras.

U ovoj rečenici je iskazana mogućnost da se nešto desi.  Prevod za may i might je isti, razlika je u stepenu verovatnoće ostvarenja. May ima veću verovatnoću ostvarenja od might.

Modalni glagol Will

“I will book a hotel for us.”
Rezervisaću hotel za nas.

U ovoj rečenici se osoba ponudila da uradi nešto za nekog.

“I will pick them up from the airport.”
Ja ću ih pokupiti sa aerodroma.

Ovde imamo obećanje ili pak iznenadnu odluku.

“I will not/ won’t be promoted next year.”
Nećemo biti unapređeni sledeće godine.

Ovde imamo predviđanje za nešto u budućnosti.

Modalni glagol Would

“Would you mind if I opened the window?”
Da li bi vam smetalo da otvorim prozor?

U ovoj rečenici traži se dozvola na učtiv način.

“Would you like to go out some time?”
Da li bi želela da nekada izađemo?

U ovoj rečenici imamo ponudu, tj. poziv na izlazak.

“I would be available on Friday night.”
Biću slobodna u petak veče.

U ovoj situaciji imamo dogovaranje za neki budući sastanak.

Dakle, glagol will se koristi:

Promise – obećanje
Instant decision – iznenadna odluka
Offer – ponuda
Prediction – predviđanje

Glagol would se koristi:

Asking for permission – pitanje za dozvolu
Request – zahtev
Making arrangements – zakazivanje sastanaka
Invitations – pozivanje na nešto

Modalni glagol Shall

“Shall I call a cab?”
Hoću li da pozovem taksi?

U ovoj rečenici imamo ponudu za nešto.

“Shall we meet at Paul’s then?”
Hoćemo li onda da se nađemo kod Pola?

Ovde imamo predlog za sastanak.

Modalni glagol Should

Advice – savet
Recommending action – preporuka za neku radnju
Uncertain prediction – neizvesno predviđanje

“You should come and visit us during summer.”
Trebalo bi da dođeš kod nas u posetu tokom leta.

Ovde imamo savet, tj. predlog da se nešto uradi.

Priča o modalnim glagolima se ne završava ovde.  Na ovaj način smo samo razgraničili neke od osnovnih upotreba osnovnih pomoćnih glagola.

 

Kurs engleskog jezika Beograd škola Mogi

 

PROČITAJTE JOŠ I:

Osnove engleskog jezika
Učenje engleskog jezika
Brzo učenje engleskog jezika
Kako progovoriti engleski jezik tečno
Vremena u engleskom jeziku
Određeni i neodređeni član
Upotreba pravilnih glagola, prideva i priloga
Učenje prošlog vremena u engleskom
Pasiv u engleskom jeziku
Kako da obogatite svoj vokabular
Indirektni govor – Slaganje vremena
Predlozi za vreme i mesto – Prepositions
Genitiv u engleskom jeziku
Present Continuous Tense – Sadašnje trajno vreme

By | 2018-05-22T19:21:27+00:00 December 19th, 2017|Engleski jezik, Učenje jezika|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment