POZOVITE NAS: 065/26 88 928

Vremena u engleskom jeziku

Glagolska vremena su oduvek zadavala muke svima koji su ikada pokušali da nauče engleski jezik jer ih ima znatno više nego u nekim drugim jezicima. Stoga vas u ovom tekstu upoznajemo sa osnovnim upotrebama sadašnjih, prošlih i budućih glagolskih vremena u aktivnom obliku.

Sadašnja vremena u engleskom jeziku

Present Simple Tense – Sadašnje prosto vreme
(inf / inf +- s)

• za nešto što je uvek tačno ili tačno na duži vremenski period

The Earth goes around the Sun. ( Zemlja se okreće oko sunca.) – uvek tačno / činjenica
Marcus lives and works in Cardiff. ( Markus živi i radi u Kardifu.) – tačno na duži vremenski period

• za radnje koje se ponavljaju/navike

They always celebrate their anniversary. (Oni uvek slave godišnjicu.)
My colleague swears a lot. (Moj kolega mnogo psuje.)

• tipični prilozi koji se koriste uz ovo vreme su: always, often, sometimes, usually, never, rarely

Do you often visit your parents? (Da li često posećuješ roditelje?)

Present Continuous Tense – Sadašnje trajno vreme
(am / are / is + V-ing)

• za radnju koja se dešava u trenutku govora

She is typing a report now. (Ona sad kuca izveštaj.)

• za privremenu radnju (oko trenutka govora)

They aren’t working hard these days. (Ne rade naporno ovih dana.)
Is she living in London this month? (Da li ona živi u Londonu ovaj mesec?)

• za fiksne planove u budućnosti

They are having a party this weekend. (Praviće žurku ovog vikenda.)

Present Perfect Simple – Sadašnji perfekt prosti
(have / has + past participle)

• da opiše radnju ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se i u sadašnjosti

We have known each other for 10 years. ( Poznajemo se 10 godina.)
She has had this car since 2009. (Ona ima ovaj auto od 2009. godine.)

• za radnju koja se desila u neodređenom trenutku u prošlosti

My car has broken down on the motorway. (Pokvario mi se auto na auto-putu.)

• za životno iskustvo – nešto se desilo do sad, a ne znamo kad (najčešći prilozi EVER, NEVER, SO FAR, ALL MY LIFE)

I have been to Moscow twice. (Bio sam u Moskvi dva puta.)
Has he ever eaten caviar? (Da li je on ikada jeo kavijar?)

• uz priloge JUST, ALREADY, LATELY, RECENTLY, YET jer su neodređeni

She hasn’t woken up yet. (Nije se još probudila.)

Present Perfect Continuous – Sadašnji perfekt trajni
(have/has been + V-ing)

• za radnju koja je počela u proslosti ali se nastavlja i u sadašnjosti – akcenat je na trajanju te radnje

It has been raining for two hours. (Kiša pada dva sata.)
We have been waiting since this morning. (Čekamo od jutros.)

• za radnju koja se upravo završila ali se njeni rezultati osećaju u sadašnjosti

He is tired. He has been running. (Umoran je. Trčao je.)

Prošla vremena u engleskom jeziku

Past Simple Tense – Prosto prošlo vreme
(-ed / II)

• za radnju koja je zavšena u određenom trenutku u prošlosti

He left Hong Kong in 1995. (Napustio je Hong Kong 1995. godine.)

• za prošle navike/rutine

They played tennis every Friday. (Igrali su tenis svakog petka.)

• za prošle radnje u nizu

He got up, put on his coat and left. (Ustao je, obukao kaput i otišao.)

Past Continuous Tense – Prošlo trajno vreme
(was / were + V-ing)

• da opiše privremenu radnju koja je bila u toku u određenom trenutku u prošlosti

At 10 last night she was doing her homework. (Sinoć u 10 je radila domaći.)

• da opiše prekinutu radnju – u kombinaciji sa prostim prošlim vremenom

She fell asleep while she was studying. (Zaspala je dok je učila.)

• da opiše dve ili više paralelnih prošlih radnji

He was watching TV while Jane was cooking. (On je gledao TV dok je Džejn kuvala.)

Past Perfect Simple – Prošli perfekt prosti
(had + past participle)

• za radnju koja se desila u prošlosti pre neke druge prošle radnje

When she got home she saw that somebody had stolen her car. (Kad je stigla kući videla je da joj neko ukrao auto.)

Past Perfect Continuous – Prošli perfekt trajni
(had been + V-ing)

• da opiše radnju koja se dešavala pre neke druge prošle radnje (akcenat je na trajanju te radnje)

She had been studying for hours when she found out that the exam had been cancelled. (Učila je satima pre nego sto je saznala da je ispit otkazan.)

Buduća vremena u engleskom jeziku

Future Simple Tense – Prosto buduće vreme
(will + inf)

• za spontane odluke, ponude i obećanja

Oh, I had no idea it was her birthday. I will buy her some roses. (O, nisam znao da joj je
rođendan. Kupiću joj ruže.)
I promise I will listen to my dad. (Obećavam da ću slušati tatu.)

• za predviđanje budućnosti (zasnovano na mišljenju)

The Earth will disappear in a million years time. (Zemlja će nestati kroz milion godina.)

Future Continuous Tense – Buduće trajno vreme
(will be + V-ing)

• da iskaže radnju koja će biti u toku u određenom trenutku u budućnosti

This time next year I will be working on my secret project. (U ovo doba sledeće godine radiću na mom tajnom projektu.)

Future Perfect Tense – Budući perfekt
(will have + past participle)

• za radnju koja će biti završena do određenog trenutka u budućnosti

I will have graduated by the end of the year. (Diplomiraću do kraja godine.)

Be going to + Verb

• izraz koji se koristi da iskaže planove i namere u budućnosti

I am going to visit Mexico next year. (Posetiću Meksiko sledeće godine.)

• za predviđanje budućnosti (zasnovano na činjenicama)

Look at that box! It is going to fall. (Pogledaj tu kutiju! Pašće.)

Napomena:

Svako vreme u engleskom jeziku ima svoj prost i trajni oblik, a izbor između ova dva zavisi od vrste glagola koji koristimo.

Glagoli koji iskazuju neku radnju mogu se koristiti u prostim i trajnim vremenima.

She runs 5 km every day. (simple oblik)
She is running now. (continuous oblik)

Za razliku od njih, glagoli koji iskazuju određeno stanje (osećanje, mišljenje, posedovanje, ili čulno opažanje) koriste se samo u prostim vremenima.

I understand what you want to say. (Razumem šta želiš da kažes.)

Za više informacija o glagolima radnje i stanja pogledajte video:

Ako želite da naučite sva ova glagolska vremena na najlakši i najbrži način, obratite se nama. Mape uma su se pokazale kao izuzetno sredstvo upravo u savladavanju dosadnih gramatičkih pravila, a škola Mogi ih uspešno koristi u nastavi već dugi niz godina.

 

Kurs engleskog jezika Beograd škola Mogi

 

PROČITAJTE JOŠ I:

Osnove engleskog jezika
Učenje engleskog jezika
Brzo učenje engleskog jezika
Kako progovoriti engleski jezik tečno
Modalni glagoli u engleskom jeziku
Određeni i neodređeni član
Upotreba pravilnih glagola, prideva i priloga
Učenje prošlog vremena u engleskom
Pasiv u engleskom jeziku
Kako da obogatite svoj vokabular
Indirektni govor – Slaganje vremena
Predlozi za vreme i mesto – Prepositions
Genitiv u engleskom jeziku
Present Continuous Tense – Sadašnje trajno vreme

By | 2018-05-22T19:16:18+00:00 December 19th, 2017|Engleski jezik, Učenje jezika|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment